Ennakkoasenteiden tiedostamisen tärkeys

Oletko tietoinen omista ennakkoasenteistasi ja stereotypiostasi? Mitä monimuotoisuus tarkoittaa sinulle? Tarkoittaako se yksinkertaisesti erilaisia tapoja toimia? Kenties sitä, että toinen henkilö näyttää erilaiselta kuin kantasuomalainen?


Ennakkoasenteiden ja streotypioiden ero


Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on samat mahdollisuudet menestyä työssään, olla oma itsensä ja ilmaista mielepiteensä ilman syrjinnän vaaraa. Tämän vuoksi sekä työntekijän että työnantajan tulee olla tietoinen omista ennakkoasenteistaan, sillä ennakkoasenteet määrittelevät, miten suosimme tai kategorisoimme muita arvojen, kokemusten tai kasvatuksemme perusteella.


Ennakkoasenteisiin liittyy vahvasti microaggressiot eli tahattomat ja huomaamattomat kommentit, jotka loukkaavat ja syrjivät vähemmistöjä. Joka vuosi miljoonat ihmiset irtisanoutuvat töistään epäoikeudenmukaisten toimintatapojen, negatiivisten kommenttien ja kuulumattomuuden tunteen vuoksi.


Mies viemässä sanomalehtiä kioskiin Meksikossa
Millaisissa tilanteissa huomaat ennakkoluulojesi ottavan vallan?

On kuitenkin tärkeää huomata, että ennakkoasenteet ovat usein tiedostomattomia, mutta stereotypioita voimme kontrolloida ja jättää huomioimatta helpommin. Stereotypiat eivät saa määrittää tai kategorisoida henkilöä tiettyyn muottiin, parhaimmillaan stereotypiat auttavat meitä valmistautumaan tulevaan.


Oikein käytettynä stereotypiat ovat kuin ohjenuoria eri kulttuureihin, sillä mitä enemmän olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ympäri maailmaa, sitä vähemmän puolueellisuutemme hallitsee meitä.


Miksi ennakkoluulojen ymmärtäminen on tärkeää?


Kun toimimme globaalissa ympäristössä, on tärkeää ymmärtää omat ennakkoluulot ja jopa osoittaa itselleen jotkut stereotypiat vääriksi. Kuinka usein matkustaessasi olet todennut, että jotakin asiaa on liioiteltu esimerkiksi asiakaspalvelun huonoon tasoon tai turvallisuuteen liittyen? Tai päinvastoin, jokin stereotypia onkin osoittanut oikeaksi, esimerkiksi jonkin kulttuurin tuttavallisuus ja ystävällisyys ulkomaalaisia kohtaan?


Olemalla avoimia voimme luoda suvaitsevaisempia työpaikkoja. Tämä usein johtaa myös pitkäaikaisiin liikesuhteisiin, sillä taitomme kulttuurien välisissä neuvottelutilanteissa kehittyvät kuin itsestään.


On kuitenkin tärkeätä pitää mielessä, että eläessä ja asuessa toisessa maassa kulttuurille ominaisia vihjeitä on helpompi huomata ja tulkita. Mitä enemmän olemalla kosketuksissa uusiin kulttuureihin, sitä avoimemmin pystymme ymmärtämään meille erilaisia tapoja.


On myös tärkeää tiedostaa, että riippumatta siitä, kuinka paljon opiskelet kulttuuria, voit aina kehittää monikulttuurisuustaitojasi. Kun olemme vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa ja huolimatta siitä, kuinka hyvin olemme valmistautuneet, on aina tilanteita, joita emme voi ennustaa tai hallita.
[i] The DRI Diversity Committee. 2015. Diversity and Inclusion Tool Kit. DRI. Chicago.