Cultural Intelligence and Inclusive Leadership Workshops

VALMENNUKSET

KEHITÄ KULTTUURIÄLYÄ ITSEJOHTAMISEN KAUTTA

Nykypäivän kansainvälisessä ympäristössä yritysten kilpailueduksi on muodostumassa kulttuuriälykäs johtaminen ja eri kulttuuritaustojen ymmärtäminen esimerkiksi neuvottelutilanteissa. Numinos Coaching on kehittänyt kolme eri pakettia vastaten näihin muutoksiin ja kaikki ohjelmat räätälöidään vastaamaan yrityksen uniikkeja tarpeita. Jokainen paketti sisältää joko ryhmä- ja/tai yksilövalmennuksen, jolla tuetaan työntekijöiden kasvua oivalluksen ja vastuutuksen kautta. Näin työntekijöiden motivaatiota ja työhyvinvointia voidaan kasvattaa samalla, kun työsuoritus paranee ja kulttuuriäly kehittyy. 

Onko yrityksesi valmis laajentamaan horisonttia? 

 

ITSENSÄ JOHTAMISEN AVAIMET

- Löydä oma uniikki työskentelytapasi

Tiedätkö, miten aivosi käsittelevät tietoa oppiessasi uutta? Tunnistatko, miten käytät aistejasi haastavissa tilanteissa? Oletko tietoinen, miten työympäristö ja

kulttuurisi vaikuttavat työsuoriutumiseen?

MITÄ TIIMISI HYÖTYY JA SAAVUTTAA VALMENNUKSEN KAUTTA

 • Syvällinen ymmärrys omasta ainutlaatuisesta työskentelytavasta WSA- analyysin avulla

 • Tieto omista ja tiimin vahvuuksista ja kehittämiskohteista

 • Tietoisuus itselle sopivimmasta tavasta työskennellä parantaa motivaatiota sekä työhyvinvointia

 • Ymmärrys haastavista tavoista oppia ja työskennellä, mikä vähentää stressiä ja väsymystä

 • Kattava tieto eri työskentelytapojen monimuotoisuudesta, joka edistää joustavuutta ja yhteistyötä erityisesti monikulttuurisissa tiimeissä

 • 15- sivun henkilökohtainen kirjallinen analyysi työskentely- ja oppimistyyleistä

Cup of Coffee_edited.jpg

ESIMERKKI VALMENNUSOHJELMASTA

 • 1,5h yksilövalmennus, jossa käydään läpi WSA- analyysin tulokset, sovitaan tavoitteet ja kirkastetaan kehittämiskohteet

 • 1h yksilövalmennus, jossa käydään läpi, miten tavoitteet ja kehittämiskohteet ovat edistyneet

 • 3h työpaja, jossa käydään läpi koko tiimin tai yrityksen WSA- ryhmäprofiili ja mietitään kehittämiskohteita tulevaisuudelle

 • 2h työpaja, jossa käsitellään, miten tavoitteissa ja kehittämiskohteissa on onnistuttu ja missä voidaan vielä parantaa

KULTTUURIÄLY

- Kartta kulttuurien ymmärtämiseen

Tiedätkö, miten oma kulttuurisi vaikuttaa kommunikointiin muista kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa? Pystytkö helposti mukauttamaan viestintääsi ja johtamistapaasi? Osaatko tulkita eri kulttuurien vihjeitä ja normeja?

MITÄ TIIMISI HYÖTYY JA SAAVUTTAA VALMENNUKSEN KAUTTA

 • Ymmärrys, miten kulttuuri vaikuttaa kommunikointiin muiden kanssa

 • Tietoisuus kahden eri kulttuurin yhteyden tärkeydestä; miten kaksi eri kulttuuria eroavat suhteessa toisiinsa

 • Tietoisuus erilaisista ennakkoluuloista ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen viestintään 

 • Ymmärrys kulttuurien eri ulottuvuuksista, esimerkiksi aikaorientaation tai valtaetäisyyden vaikutuksesta työtyyleihin ja johtamiseen

 • Kokonaisvaltainen arvostus eri kulttuureita kohtaan, mikä vähentää väärinymmärryksiä ja konflikteja

 • Konkreettisia työkaluja oman kommunikaatiotavan mukauttamiseen

AdobeStock_367747807_edited.jpg
Stack of Newspapers_edited.jpg

ESIMERKKI VALMENNUSOHJELMASTA

 • 1,5h yksilövalmennus WSA- analyysin tuloksista, jossa keskitytään työtyylien ja kulttuurin vaikutukseen omaan työtyyliin, stressifaktoreihin ja asenteisiin

 • 3h työpaja erilaista kulttuurien ulottuvuuksista, jotka vaikuttavat esimerkiksi tehtävien loppuunsaattamiseen tai ohjeiden antoon

 • 3h työpaja keskittyen matalan ja korkean kontekstin viestintätyyleihin sujuvan kommunikaation varmistamiseksi

INKLUSIIVINEN JOHTAMINEN

- Matka kohti monikulttuurista työyhteisöä

Kuinka hyvin tuet työntekijöiden yksilöllisistä kehitystä? Tunnistatko oman johtamistapasi ja sen vaikutuksen muihin? Oletko huomioinut kulttuurien erilaisuuden ja ennakkoasenteet kehittäessäsi tiimityöskentelyä erityisesti monikulttuurisissa tiimeissä?

MITÄ TIIMISI HYÖTYY JA SAAVUTTAA VALMENNUKSEN KAUTTA

 • Syvällinen ymmärrys omasta ainutlaatuisesta työskentelytavasta WSA- analyysin avulla ja miten kehittää omia johtajataitoja

 • Ymmärrys työntekijöiden  työskentelytapojen monimuotoisuudesta, jonka ansiosta esihenkilö voi antaa ohjeita ja palautetta paremmin

 • Ymmärtämällä, kuinka oma tiimisi toimii parhaiten, esihenkilö pystyy johtamaan tiimin motivaatiota tehokkaammin ja parantamaan työsuoritusta

 • Ymmärtämällä eri kulttuurien vaikutusta työskentelytapoihin, esihenkilö pystyy vähentämään väärinymmärryksiä ja konflikteja sekä parantamaan koko tiimin työhyvinvointia

 • Esihenkilö oppii tulkitsemaan kulttuurien vihjeitä ja muokkaamaan johtamistyyliään näiden mukaisesti 

Business Team_edited_edited.jpg
_edited.jpg

ESIMERKKI VALMENNUSOHJELMASTA

 • 1,5h yksilövalmennus, jossa käydään läpi WSA- analyysin tulokset ja niiden vaikutus johtamiseen sekä asetetaan tavoitteet ja kehittämiskohteet

 • 1h x 2 yksilövalmennus, jossa käydään läpi, miten tavoitteissa on onnistuttu ja mitä voisi vielä kehittää

 • 3h työpaja, jossa käydään läpi esihenkilötiimin WSA- ryhmäprofiili

 • 4h työpaja eri kulttuurien ulottuvuuksista ja niiden vaikutuksesta monikulttuuristen tiimien johtamiseen

 • 4h työpaja, jossa yhdistetään tieto eri työtyyleistä ja kulttuurien ulottuvuuksista konkreettisiksi työkaluiksi