CASE STUDY

INKLUSIIVISEN JOHTAMISEN CASE STUDY

Tämä case study oli osa Tanjan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten kulttuuriälyn valmentaminen kehittää inklusiivisen johtamisen taitoja ja mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen valmennukseen.

 

Voit lukea lisää inklusiivisen johtamisen, työtyylien ja kulttuuriälyn valmennuksista täältä. Voit myös ladata ilmaisen englanninkielisen e-kirjan tutkimuksen löydöksistä.

PALAUTE

Together with my colleagues of the Management Team and Leadership Team, we engaged in a process with Tanja to both understand our individual working and communication styles, and by putting the analyses together, understand how we work/could work better together. Tanja’s excellent moderating skills in the group sessions, as well as her engagement with the individual coaching sessions, made the overall process very fruitful, providing a clear and actionable road map to harvest our inner talents and cultivate our strengths on the personal and collective levels. Socrates, when asked to sum up all philosophical commandments, replied: ’’know Yourself’’. This was true then, and is still applicable today also in the management and leadership domain. Tanja’s services supported us in the journey to know ourselves, become better professionals and better leaders. I strongly recommend Tanja as a coach and workshop moderator, and the WSA analysis as a meaningful and relevant tool to explore one self.

 
Writing Letters_edited.jpg

Bruno Duréault

Director, Finance and Operations’ Support

KUA Kirkon Ulkomaanapu

ASIAKAS

KUA_color_fi_RGB.png

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. He toimivat 13 maassa neljällä eri mantereella ja tekevät työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Heidän tavoitteensa on maailma, jossa yhteiskunnat ovat sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia.

Valmennukseen osallistui kymmenen johtajaa neljästä eri maasta ja he edustivat viittä eri kansalaisuutta. 

 

TAVOITE

Valmennus koostui sekä yksilövalmennuksista että työpajasta koko johtotiimille. Koska Kirkon Ulkomaanavun johtajien päivittäin työ koostui kommunikoinnista eri sidosryhmien kanssa ympäri maailmaa, valmennuksen päätavoitteeksi asetettiin kulttuurien välisen kommunikoinnin ymmärtäminen inklusiivisen johtamisen kautta.

 

Yksilövalmennuksen tavoite oli kehittää johtajien ymmärrystä heidän työskentelytavoistaa ja kulttuurin vaikutuksesta työtapoihin. Yksilövalmennuksen pohjana toimi WSA- työtyylianalyysi. 

Työpajan tavoite puolestaan oli parantaa johtajien välistä kommunikointia WSA- ryhmäprofiilin avulla sekä kehittää kulttuurien välisiä viestintätapoja.

Books

TULOKSET

Designing Together

Kun johtajalla on ymmärrys, miten eri kulttuurien ulottuvuudet ja tavat kommunikoida vaikuttavat työskentelytapoihin, pystyy hän vähentämään erilaisuudesta johtuvaa turhautumista, väärinymmärryksiä ja konflikteja.

Kaikki valmennukseen osallistuneet kertoivat, että ymmärrettyään heidän kollegoidensa työtapoja, he kehittivät omaa ymmärrystään työtapojen monimuotoisuudesta ja pystyivät toimimaan joustavammin monikulttuurissa tilanteissa. 

Johtajat kertoivat kehittäneensä viestintätapojaan eri sidosryhmien välillä, sillä he ymmärsivät kontekstin ja kulttuurin vaikutuksen yksillölliseen työskentelytapaan.

56% osallistujista kertoi, että he valmennus kehitti heidän johtajuustaitojaan, ja antoi heille konkreettisia työkaluja, miten hyödyntää eri työ- ja viestintätyylejä päivittäisessä toiminnassa.

 

Haluatko lukea tarkemmin tutkimuksesta ja sen tuloksista? Voit tilata englanninkielisen e-kirjan Developing Inclusive Leadership through Coaching of Cultural Intelligence ilmaiseksi!

Täytä yhteystietosi ja saat hetken kuluttua sähköpostiisi linkin e-kirjan latausta varten.

Kiitos mielenkiinnostasi!