YRITYKSILLE

KEHITÄ KULTTUURIÄLYÄ ITSEJOHTAMISEN KAUTTA

Eläessä ja asuessa toisessa maassa, kulttuurille ominaisia vihjeitä on helpompi huomata ja tulkita. Haasteet syntyvät, kun ainut kosketuspinta uuteen kulttuuriin on sähköpostien ja Zoomien kautta, jolloin kulttuuria ei pääse itse kokemaan. Tämä johtaa usein väärinymmärryksiin esimerkiksi antaessa palautetta tai ohjeita. 

 Johtamalla ja kommunikoimalla tavalla, joka ottaa huomioon kulttuurin sekä jokaisen ainutlaatuisen työskentely- ja oppimistavan, yritys voi saavuttaa tiimin, joka ylittää odotukset ja tavoitteet.

Nykypäivän kansainvälisessä ympäristössä yritysten kilpailueduksi on muodostumassa kulttuuriälykäs johtaminen ja eri kulttuuritaustojen ymmärtäminen esimerkiksi neuvottelutilanteissa. Numinos Coaching on kehittänyt kolme eri pakettia vastaten näihin muutoksiin ja kaikki ohjelmat räätälöidään vastaamaan yrityksen uniikkeja tarpeita. Jokainen paketti sisältää joko ryhmä- ja/tai yksilövalmennuksen, jolla tuetaan työntekijöiden kasvua oivalluksen ja vastuutuksen kautta. Näin työntekijöiden motivaatiota ja työhyvinvointia voidaan kasvattaa samalla, kun työsuoritus paranee ja kulttuuriäly kehittyy. 

Onko yrityksesi valmis laajentamaan horisonttia? 

 

ITSENSÄ JOHTAMISEN AVAIMET

- Löydä oma uniikki työskentelytapasi

Tiedätkö, miten aivosi käsittelevät tietoa oppiessasi uutta? Tunnistatko, miten käytät aistejasi haastavissa tilanteissa? Oletko tietoinen, miten työympäristö ja

kulttuurisi vaikuttavat työsuoriutumiseen?

 • Jokainen työntekijä saa syvällisen tietopaketin ainutlaatuisesta työskentelytavastaan WSA- analyysin avulla

 • Työntekijä ymmärtää, miten hänen kulttuurinsa vaikuttaa kommunikointiin muiden kanssa

 • Jokainen analyysi sisältää 1,5h valmennuksen, jossa selvitetään vahvuudet ja kehittämiskohteet. Valmennus kasvokkain tai videopuheluna

 • Valmennuksen jälkeen työntekijöillä on parempi ymmärrys eri työskentelytapojen monimuotoisuudesta, joka edistää joustavuutta ja yhteistyötä erityisesti monikulttuurisissa tiimeissä

 • Tietoisuus itselle sopivimmasta tavasta työskennellä parantaa motivaatiota sekä työhyvinvointia

 • Työntekijä ymmärtää hänelle haastavat tavat oppia ja työskennellä, mikä vähentää stressiä ja väsymystä

 • WSA- analyysi voidaan tehdä ryhmäanalyysina, joka auttaa tiiminvetäjää optimoimaan tiimin vahvuuhdet ja lisämään joustavuutta

KULTTUURIÄLY

- Kartta kulttuurien ymmärtämiseen

Tiedätkö, miten oma kulttuurisi vaikuttaa kommunikointiin muista kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa? Pystytkö helposti mukauttamaan viestintääsi ja johtamistapaasi? Osaatko tulkita eri kulttuurien vihjeitä ja normeja?

 • Työntekijä ymmärtää, miten hänen kulttuurinsa vaikuttaa kommunikointiin muiden kanssa

 • Työntekijä ymmärtää kahden eri kulttuurin yhteyden tärkeyden; miten kaksi eri kulttuuria eroavat suhteessa toisiinsa

 

 • Työntekijät tunnistavat erilaisia ennakkoluuloja esimerkiksi stereotypioita

 • Valmennus sisältää kattavia esimerkkejä eri kommunikointitavoista matalan ja korkean kontekstin kulttuureissa

 • Valmennus selventää eroja kommunikoinnin ja palautteen annon välillä eri kulttuureissa

 • Työntekijät ymmärtävät, miten aika käsitetään eri kulttuureissa ja miten se vaikuttaa esimerkiksi kokouksiin tai tehtävien loppuunsaattamiseen

 • Työntekijät osaavat arvostaa eri kulttuurien eroja uudella tavalla, mikä vähentää väärinymmärryksiä ja konflikteja

 • Tämä valmennus on mahdollista suunnata ainoastaan esimiehinä työskenteleville

INKLUSIIVINEN JOHTAMINEN

- Matka kohti monikulttuurista työyhteisöä

Kuinka hyvin tuet työntekijöiden yksilöllisistä kehitystä? Tunnistatko oman johtamistapasi ja sen vaikutuksen muihin? Oletko huomioinut kulttuurien erilaisuuden ja ennakkoasenteet kehittäessäsi tiimityöskentelyä?

 • Jokainen esimies saa syvällisen tietopaketin ainutlaatuisesta työskentelytavastaan WSA- analyysin avulla

 • Jokainen analyysi sisältää 1,5h valmennuksen, jossa selvitetään vahvuudet ja kehittämiskohteet. Valmennus kasvokkain tai videopuheluna

 • Valmennuksen jälkeen esimiehellä on parempi ymmärrys työntekijöiden  työskentelytapojen monimuotoisuudesta, jonka ansiosta hän voi antaa ohjeita ja palautetta paremmin

 • Ymmärtämällä, kuinka oma tiimisi toimii parhaiten, esimies pystyy johtamaan tiimin motivaatiota tehokkaammin ja parantamaan työsuoritusta

 • Ymmärtämällä eri kulttuurien vaikutusta työskentelytapoihin, esimies pystyy vähentämään väärinymmärryksiä ja konflikteja sekä parantamaan koko tiimin työhyvinvointia

 • Esimies oppii tulkitsemaan kulttuurien vihjeitä ja muokkaamaan johtamistyyliään näiden mukaisesti 

 • Esimies oppii arvostamaan monimuotoisuutta ja inklusiivisen johtamisen tärkeyttä tulevaisuuden kansainvälisillä markkinoilla